Bezpečnostní označení obalu chemických látek.

Bezpečnostní označení obalu chemických látek.

Bezpečnostní označení obalu chemických látek. Nepoužívají se bezpečnostní tabulky ale samolepky na nádoby s chemickými látkami. Každý obal s chemickou látkou s nepříznivými vlastnostmi na lidský organismus musí být označen výstražnými symboly.

- nabídce máme širokou škálu tabulek