Bezpečnostní značení prosklených ploch

Bezpečnostní značení prosklených ploch

Bezpečnostní značení prosklených ploch

Prosklené plochy, dveře a skleněné stěny musí být označeny podle n.v. 101/2005 Sb. ve výšce 140 - 160 cm nad zemí, hlavně kvůli bezpečnosti zaměstnanců či návštěvníků

Siluety dravců na okenní tabulky nebo skla do kterých naráží ptactvo je žádoucí označit siluetami dravců, dravých ptáků. Ověřené řešení proti narážení ptactva na okenní tabulky.