Zabezpečení únikových dveří

Zabezpečení únikových dveří

Zabezpeční únikových dveří proti zneužití

V nouzových situacích lze dveře otevřít stiskem kliky. Tím dojde k posunutí hlídače dolů , čímž se uvolní dráha kliky. současně se spustí  trvalí alarm, který lze vypnout pouze klíčem.

Nevyžaduje přívod el. proudu.

Provedení pod kliku nebo pro panikové kování.

Splňuje evropskou normu pro únikové cesty, kde je požadováno otevření dveří jedním pohybem ruky.