Bezpečnostní tabulky pro označení směru k bezpečným prostorám

Bezpečnostní tabulky pro označení směru k bezpečným prostorám

Bezpečnostní tabulky pro označení směru k bezpečným prostorám. Například tabulka označující směr ke shromaždišti, ošetřovně, na chráněnou únikovou cestu a pod. Fotoluminiscenční tabulky a fólie značek bezpečí musí tvořit ucelený systém spolu se značením únikových cest.

- v nabídce máme širokou škálu tabulek