Bezpečnostní tabulky pro označení tlakových lahví

Bezpečnostní tabulky pro označení tlakových lahví

Bezpečnostní tabulky pro označení tlakových lahví v prostorách budov nebo dopravních prostředků musí být všude tam, kde se používají, skladují nebo přepravují tlakové nádoby k dopravě plynu definované podle ČSN 07 8305. Jedná se o prakticky všechny láhve ve kterých se v průmyslu dopravují plyny. Má být označen druh plynu a max. počet skladovaných lahví. Ve skladu navíc označení PRÁZDNÉ-PLNÉ a vždy doplněno tabulkou "Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v okruhu...m. ( 5 m)

- v nabídce máme širokou škálu tabulek