Bezpečnostní tabulky výstražné

Bezpečnostní tabulky výstražné

Bezpečnostní tabulky výstražné mají upozorňovat na možná rizika bezpečnosti v prostoru nebo bezpečnostní rizika zařízení. Použití bezpečnostní tabulky s výstrahou je předepsáno mnoha obecně závaznými právními předpisy a normami. (např. n.v. č. 406/2004 Sb.)

- v nabídce máme širokou škálu tabulek