Pojízdný hasicí přístroj CO2 (sněhový) - 2x30 kg

Pojízdný hasicí přístroj CO2 (sněhový) - 2x30 kg

Pojízdný hasicí přístroj sněhový s dvojnásobným množstvím hasiva pro hašení elektrického zařízení všeho druhu.
Stejně jako typ S30H se jedná o  nejlepší pojízdný hasicí přístroj pro elektrická zařízení všeho druhu. Používá se např. v rozvodnách elektrického napětí, regulačních stanicích plynu a  provozech chemického a potravinářského průmyslu.
Hasicí přístroj je pod stálým tlakem.
Hadice:  délka 10 m, s proudnicí.
Přístroj byl certifikován dle normy ČSN – 38 9160.
Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné ho bez  obav použít i na elektrické zařízení pod napětím až do 110kV.