Pojízdný hasicí přístroj CO2 (sněhový) - 30 kg

Pojízdný hasicí přístroj CO2 (sněhový) - 30 kg

Jednoznačně nejlepší pojízdný hasicí přístroj pro elektrická zařízení všeho druhu.
Například pro rozvodny elektrického napětí a dále pro regulační stanice  plynu a provozy chemického a potravinářského průmyslu.
Hasicí přístroj je pod stálým tlakem.
Přístroj byl certifikován dle normy ČSN  38 9160.
Hadice: délka 5 m, s proudnicí         
Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné ho bez  obav použít i na elektrické zařízení pod napětím až do  110kV.