Hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí D19 a D25

Hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí D19 a D25

Hydrantový systém se skládá:
1. Skříň hydrantu - vyrobena z ocelového plechu. Ochrana hydrantu před mrazem
Středem bubnu je přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému.
Povrchová úprava - prášková strukturální barva určená pro vnitřní prostředí (po dohodě s výrobcem možno dodat i pro venkovní prostředí).
Provedení celoplechové nebo s prosklenými dvířky.
2. Tvarově stálá hadice PH - stabil D o světlosti 19 nebo 25 mm.
3. Kulový ventil (systémy D19-3/4´´;systémy D25-1´´) z poniklované mosazi.
4. Požární proudnice kombinované D25, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu.
Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice.
5. Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád.

Dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1
Požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí představují velmi účinný hasící prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotové ovládání jednou osobou.

Hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí D19
• 650 x 650 x 175 mm - lze použít hadici o délce 20 nebo 30m
• 710 x 710 x 135 mm - lze použít hadici o délce pouze 20m
Používá se pouze proudnice ekv. pr. 6 mm - průtok Q < 1,1 l/s.

Hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí D25
• 650 x 650 x 210 mm - lze použít pouze hadici 20m
• 650 x 650 x 285 mm - lze použít hadici o délce 20 nebo 30m
• 710 x 710 x 245 mm - lze použít hadici o délce 20 nebo 30m
možnost použití proudnice: ekv. pr. 6 mm - průtok Q < 1,1 l/s
ekv. pr.10 mm - průtok Q > 1,1 l/s
Kontrolu hydrantových systémů provádí proškolený pracovník dle příslušných norem a předpisů.

Instalace systému:
Při volbě konkrétního typu zařízení se hadicové systémy s hadicí o jmenovité světlosti alespoň 25 mm osazují zejména:

a) v požárních úsecích výrobních objektů (podle ČSN 73 0804) a skladù (podle ČSN 73 0845)
b) v požárních úsecích (objektech) s lineární rychlostí šíření požáru v1 > 1,2 m/min; bez dalších průkazů mùže být pro vybrané provozy použito hodnot v1 podle tabulky B.1 v příloze B

c) v objektech nebo jejich částech navržených jako:
1. vnitřní shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831)
2. budovy pro ubytování skupiny OB 4 (podle ČSN 73 0833)
3. maloobchodní prodejny a prodejní sklady
4. hromadné garáže
5. výstaviště
6. filmová, televizní a rozhlasová studia
7. jeviště a zákulisí, sklady rekvizit a dekorací
8. požární úseky v podzemních podlažích, ve kterých je počet osob podle ČSN 73 0818 vyšší než 10
9. požární úseky s vysokým požárním zatížením (p > 120 kg/m2 )

V ostatních požadovaných případech stačí instalovat hadicové systémy o jmenovité světlosti hadice alespoň 19 mm.
Hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 metru až 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně musí být umístěny tak, aby k nim osoby měly snadný přístup a dvířka se mohla otevřít o 180°. Pro instalaci je třeba zajistit přívod vody, aby v nejméně příznivém místě umožnilo přetlak minimálně 0,2 MPa.

Použití:
Po otevření skříně si ověříme, zda je proudnice uzavřena, otevřeme kulový ventil na přívodu (systém se zavodní). Z navijáku odvineme potřebné množství hadice k místu požáru a otočením hlavy proudnice nastavíme požadovaný tvar proudu vody.