Prostupy potrubí

Prostupy potrubí

Na základě legislativních požadavků jsou budovy vždy děleny do požárních

úseků. Těmito úseky následně procházejí prvky TZB, především trubní a kabelové

vedené. Díky speciálně technologickým postupům

 je zajištěna požární odolnost (celistvost a izolační schopnost)

konstrukce požárního úseku.