Ucpávky kabelových kanálů

Ucpávky kabelových kanálů

V praxi dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby elektroinstalace procházely

z jednoho požárního úseku do druhého. V těchto případech je nutné, aby hodnoty

požární odolnosti a celistvosti dělících stavebních konstrukcí byly zachovány.

Optimální řešením jsou kabelové ucpávky.