01. Práškový hasicí přístroj - 6 kg, s vyšší hasební schopností

01. Práškový hasicí přístroj - 6 kg, s vyšší hasební schopností

Tento přístroj je ideálni pro kolaudace rodinných domů, garáží apod...

Hasicí přístroj s vyšším hasebním účinkem 34A a 233B.

Hasicí přístroj je v souladu s Vyhláškou o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb.

Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné přístroj bez obav použít i na elektrické zařízení pod napětím až do 110kV.