11. Antimagnetický hasicí prostředek CO2 (sněhový) 5 kg

11. Antimagnetický hasicí prostředek CO2 (sněhový) 5 kg

Je určen k hašení požárů v prostorách s výskytem magnetického pole (např. magnetická rezonance MRI). Veškeré části zařízení jsou vyrobeny z nemagnetických materiálů. Hasicí médium je kysličník uhličitý, který při použití nepoškozuje jemnou mechaniku a neznečišťuje okolí.