Havarijní soupravy

Havarijní soupravy

MÍT HAVARIJNÍ SOUPRAVU = BÝT PŘIPRAVEN NA KAŽDOU SITUACI. Havarijní souprava je preventivní prostředek pro případ nenadálé havárie. V naší nabídce najdete širokou škálu havarijních souprav různé velikosti, obsahu a zaměření na rizika, která mohou pomoci zabezpečit. Základní vybavení soupravy tvoří: 1)ochranné pomůcky pro pracovníky, aby bylo zabezpečeno jejich zdraví, 2)havarijní tmely, které slouží k rychlé opravě prasklých nádrží s unikající nebezpečnou látkou. S jejich pomocí lze značně omezit škody, protože unikne méně kapaliny než bez této pomoci, 3) sorpční prostředky, které vymezí oblast úniku nebezpečné kapaliny a také je zároveň absorbují a odstraňují jejich nebezpečné působení, 4) těsnící prostředky, které pomohou utěsnit kanalizační vpusti a tím zabránit vniku nebezpečných látek do odpadních stok a čistíren odpadních vod, 5) obaly na nebezpečné odpady - zbytky tmelů a nasáklé sorbenty. Tyto obaly umožňují bezpečnou přepravu nebezpečných odpadů na místo jejich likvidace. 6) obal havarijní soupravy, který zajistí dobrou dostupnost prostředků HS, mobilitu a ochranu po celou dobu před aktuálním použitím.