Norné stěny

Norné stěny

Sorpční norné stěny jsou válcovité  útvary na povrchu tvořené polypropylenovou sítí s velkými oky, která umožňují výborný přístup ropné látky k vlastnímu sorbentu. Tubus je naplněn mikrovlákennou polypropylenovou sorpční textilií ve tvaru různé dlouhých pásků a nebo speciální sítě. Čím je tato náplň zajímavá je právě to, že je vyrobená z polypropylenových  mikrovláken, které mají vysokou sorpční kapacitu díky velkému povrchu vláken a také velkému vnitřnímu objemu mezi mikrovlákny. Polypropylen je afinní k ropným látkám, olejům a tukům,  v praxi to znamená, že tyto látky přitahuje. Proto jsou norné stěny EUSORB tak účinné, sají ropné látky z vodní hladiny velmi rychle a účinně a i při své 100% saturaci zůstávají na hladině a mohou být bezpečně vytaženy a zlikvidovány. Výhodou je i to, že absorbovaná  látka může být ze sorbentu získána zpět a  využita, například při velkých únicích čistých látek, které jsou pro životní prostředí bezpečné ( např. jedlé oleje) . Použitý sorbent se zbytky absorbované kapaliny pak může být použit jako palivo ve spalovně nebezpečných odpadů. Režim spalování se řídí dle kvality absorbované látky.

Výhodou sorpčních norných stěn EUSORB je to, že jsou lehké, dobře se s nimi manipuluje, dají se jednoduše navazovat na sebe díky pevným  a odolným lanům  se spojovacími prvky. Během několika málo minut lze přehradit potok či průměrnou řeku a tím zabránit velkým škodám na tocích, úhynu ryb a jiných vodních živočichů. Norné stěny lze použít také jako preventivní zábranu tam, kde lze předpokládat úniky ropných látek do vodních toků a nádrží. V takových případech doporučujeme výměnu po 12 měsících provozu vzhledem k působení UV záření a možné degradaci síťoviny na povrchu sorpčních norných stěn a také vzhledem k možnému osazení norné stěny rostlinami