OE 3 - Sorpční kostky Öl-Ex

OE 3 - Sorpční kostky Öl-Ex

– olejový sorbent pro dlouhodobé použití na vodní hladině
– polyuretanové kostky o hraně 5 cm lze z vodní hladiny snadno sebrat
– díky své velikosti nepodplují nornou stěnu v rychlé nebo turbulentní vodě
– vhodné jako dočišťovadlo hladin průmyslových lapolů