SK 4 - Sypký sorbent Spilkleen Oil Selective

SK 4 - Sypký sorbent Spilkleen Oil Selective

– zásahový sorbent na vodní hladiny
– plave na vodě a saje pouze látky na ropné bázi
– vysoká sorpční schopnost
– plně biologicky odbouratelný
– spalitelný v libovolné spalovně
– vhodný pro jednotky HZS a vodohospodáře
– náhrada za Vapex