Kontroly a opravy hasicích přístrojů

Kontroly a opravy hasicích přístrojů

Kontrola, údržba, opravy a periodická zkouška hasicích přístrojů

Provádíme dle vyhl. MV 246/2001Sb.

Kontrolu, údržbu a opravy hasicích přístrojů v rozsahu a způsobem stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce.

Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění

Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů.

a) vodních a pěnových jednou za 3 roky

b) ostatních jednou za 5 let.