Plnění a rozvoz CO2

Plnění a rozvoz CO2

Naše firma nabízí zákazníkům plnění CO2 pro potravinářské a technické učely.

Po dohodě lze provádět plnění CO2 dodavatelsky výměným způsobem.

Tlaková nádoba musí splňovat týto parametry:

Tlaková láhev musí být typovaná pro CO2, její stáří je maximálně 40 let, poslední tlaková zkouška mladší 10 let (u hasicích přístrojů 5 let).

Tlaková láhev musí být po celém povrchu dle ČSN EN 1089-3 opatřena nátěrem šedé barvy, na horní zaoblené části je černé písmeno N.

Hasicí přístroj pak musí být po celém povrchu opatřen nátěrem červené barvy  odstín ral 3000 (bez případného černého pruhu).

Bez splnění těchto podmínek bohužel nelze tlakovou láhev ani hasicí přístroj naplnit.