Kontroly, opravy a prodej hydrantů

Kontroly, opravy, montáž a prodej hydrantů a příslušenství

Kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou dle ČSN 730873, ČSN EN 671-3, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., průvodní dokumentace a souvisejících předpisů

- revize a údržba hadicových navijáků a tvarově stálou hadicí
  a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí

- periodická revize a údržba hadic

- tlaková zkouška hadic 1x za 5 let